Altijd al benieuwd of een aandeel duur of goedkoop is? In dit artikel leggen we uit hoe je de prijs van een aandeel kan waarderen en waarom de koers-winstverhouding zo belangrijk is.

Stel je voor dat je voor een rek met verschillende soorten fruit staat en je moet bepalen welke het meest waar voor je geld biedt. Vergelijkbaar met die situatie, helpt de K/W-verhouding ons bij het beoordelen van de relatieve waarde van een aandeel op de markt. Het is een krachtig instrument waarmee beleggers kunnen peilen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is, en het biedt inzicht in de winstgevendheid van een bedrijf in verhouding tot zijn marktprijs


Disclaimer:

De informatie verstrekt in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en algemene informatiedoeleinden. Het is geen financieel advies of aanbeveling voor specifieke beleggingen. Beleggen brengt risico’s met zich mee, inclusief het risico van kapitaalverlies. Voordat u investeringsbeslissingen neemt, wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen van een gecertificeerde financieel adviseur of beleggingsprofessional. De auteurs en de uitgever zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Alle beslissingen die worden genomen op basis van de informatie in dit artikel zijn de verantwoordelijkheid van de lezer.


Wat is de koers-winstverhouding?

afbeelding is van DEGIRO

De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) is een van de meest gebruikte maatstaven in de financiële wereld om de relatieve waarde van een aandeel te beoordelen. Het biedt investeerders inzicht in hoe de markt de winstgevendheid van een bedrijf waardeert in verhouding tot zijn huidige marktprijs.

Definitie: De K/W-verhouding wordt berekend door de marktprijs per aandeel te delen door de winst per aandeel (WPA). Dit geeft aan hoeveel keer de huidige marktprijs van een aandeel de jaarlijkse winst van het bedrijf vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld, een aandeel met een K/W-verhouding van 20 betekent dat beleggers bereid zijn om 20 keer de jaarlijkse winst per aandeel te betalen om dat aandeel te bezitten.

Belangrijke aspecten:

 • Marktprijs per aandeel: Dit is de huidige prijs waarvoor een aandeel wordt verhandeld op de aandelenkoers.
 • Winst per aandeel: Dit is de nettowinst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert per aandeel.

Intrinsieke waarde


De intrinsieke waarde is de werkelijke waarde van een aandeel, bedrijf of verhandelbaar product, ongeacht de marktprijs. Het is de waarde die het heeft op basis van zijn eigen kenmerken en potentieel, zonder rekening te houden met externe factoren zoals vraag en aanbod.

Onderstaand een voorbeeld:

 •  Intrinsieke waarde = activa – schulden
 • Intrinsieke waarde per aandeel: activa – schulden / uitstaande aandelen

Laten we aannemen dat de balans van XYZ Inc. er als volgt uitziet:

 • Activa:
  • Contanten en equivalenten: 500.000 EUR
  • Vaste activa: 1.000.000 EUR
 • Passiva:
  • Schulden: 300.000 EUR
 • Eigen vermogen: is dan: 1.200.000 EUR
 • Aantal uitstaande aandelen: 100.000

In dit geval deel is de intrinsieke waarde van het aandeel dan: 12 EUR (1.200.000/100.000). Stel de marktprijs van het aandeel ligt op 10, dan kan je concluderen dat het aandeel ondergewaardeerd is en dus koopwaardig is.


Koers-winstverhouding en de intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde kan je goed gebruiken bij de koers-winstverhouding. Hieronder schets ik een voorbeeld hiervan.

Stel je voor dat je geïnteresseerd bent in het kopen van aandelen van twee verschillende technologiebedrijven, A Tech en B Tech, die actief zijn in dezelfde sector. Laten we aannemen dat beide bedrijven vergelijkbare groeivooruitzichten en winstgevendheid hebben.

 • Bedrijf A Tech: De huidige marktprijs van een aandeel van A Tech is 50, en de winst per aandeel (WPA) is 5. Dit geeft een K/W-verhouding van 10 (50 / 5).
 • Bedrijf B Tech: De huidige marktprijs van een aandeel van B Tech is 100, en de winst per aandeel (WPA) is 10. Dit geeft ook een K/W-verhouding van 10 (100 / 10).

Op het eerste gezicht lijken beide bedrijven dezelfde K/W-verhouding te hebben, wat zou kunnen suggereren dat ze op dezelfde manier worden gewaardeerd door de markt. Echter, laten we de intrinsieke waarde van deze aandelen berekenen.

Stel dat na een grondige analyse blijkt dat de intrinsieke waarde van een aandeel van A Tech eigenlijk 60 is, terwijl de intrinsieke waarde van een aandeel van B Tech 120 is.

Nu kunnen we het verband tussen de K/W-verhouding en de intrinsieke waarde zien:

 • Bedrijf A Tech: De intrinsieke waarde (60) ligt boven de huidige marktprijs (50), wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is, ondanks de K/W-verhouding van 10.
 • Bedrijf B Tech: De intrinsieke waarde (120) ligt ook boven de huidige marktprijs (100), wat suggereert dat ook dit aandeel mogelijk ondergewaardeerd is, ondanks dezelfde K/W-verhouding van 10.

In dit voorbeeld laat de vergelijking van de intrinsieke waarde met de huidige marktprijs zien dat beide aandelen mogelijk ondergewaardeerd zijn, wat investeerders een potentieel interessante koopkans zou kunnen bieden, zelfs als de K/W-verhouding anders zou kunnen zijn. Dit laat maar zien hoe het begrijpen van de intrinsieke waarde kan helpen bij het identificeren van waarde-investeringen die mogelijk over het hoofd worden gezien bij zowel beginnende beleggers als ervaren beleggers.


Verschillende koers-winstverhoudingen

K/W VerhoudingInterpretatie
0 – 10Ondergewaardeerd: Aandelen kunnen potentieel ondergewaardeerd zijn.
10 – 15Redelijk gewaardeerd: Aandelen lijken eerlijk gewaardeerd.
15 – 20Gematigd duur: Aandelen kunnen ietwat overgewaardeerd zijn.
20 – 25Duur: Aandelen lijken te zijn overgewaardeerd.
> 25Zeer duur: Aandelen zijn mogelijk sterk overgewaardeerd. Of bedrijven presenteren zeer sterk en is dus positief.

Voorbeeld uit de praktijk – Alle punten meegenomen

We pakken in dit geval ING als voorbeeld met de gegevens van 2023:

Stap 1 winst per aandeel berekenen:

 • In 2023 stonden er 3.565 (miljard) aandelen uit
 • De netto inkomsten in 2023 waren: 7.287,00 miljard

Winst per aandeel in 2023 was dus: 7.287 / 3.565 = 2,04

Stap 2 Intrinsieke waarde:

Gelukkig staat op Morningstar een tal van gegevens hieruit kunnen we ook halen dat het eigen vermogen in 2023 uitkwam op 51.240 (miljard). Uitstaande aandelen weten we dat zijn er 3.565 De intrinsieke waarde komt dan uit op:

 • Intrinsieke waarde: 51.240 / 3.565 = 14,37

Stap 3 de koers winst verhouding:

Tot slot pakken we de aandelenkoers van ING. Dat is op het moment van schrijven 15,64. We hebben hierboven berekend dat de winst per aandeel 2,04 was in 2023.

Dus de koers-winstverhouding is dan:

 • 15,64 / 2,04 = 7,66

Conclusie:

De koers-winstverhouding (K/W) van ING bedraagt momenteel 7.66, wat opvallend lager is dan de gemiddelde K/W van de AEX, die rond de 15-20 ligt. Dit kan twee oorzaken hebben:

1. Lagere verwachtingen:

De markt verwacht mogelijk een lagere winstgroei voor ING in de toekomst. Dit kan te wijten zijn aan diverse factoren, zoals:

 • De concurrentie in de bancaire sector.
 • De rentetarieven die gaan dalen.
 • De economische onzekerheid.

2. Onderwaardering:

Het is ook mogelijk dat ING ondergewaardeerd is. De lage K/W kan wijzen op een inefficiënte markt, waar de koers niet de werkelijke waarde van het bedrijf reflecteert.

De intrinsieke waarde van ING, berekend op basis van het eigen vermogen en het aantal uitstaande aandelen, bedraagt €14.37. Dit is ongeveer gelijk aan de huidige koers van €15.64. Dit suggereert dat ING eerlijk gewaardeerd is.

Conclusie:

Of ING een koopje of een miskoop is, hangt af van uw verwachtingen over de toekomstige winstgroei van het bedrijf. Als u denkt dat ING de komende jaren bovengemiddeld zal presteren, dan kan het aandeel op dit moment een interessante belegging zijn. Echter, als u de verwachtingen van de markt deelt, dan is er wellicht geen reden om te kopen.


Veel gestelde vragen

Wat is winst per aandeel en waarom is het belangrijk?

Winst per aandeel (WPA) is de nettowinst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert per aandeel dat wordt verhandeld op de markt. Het is belangrijk omdat het beleggers helpt de winstgevendheid van een bedrijf te evalueren en kan worden gebruikt als maatstaf voor het beoordelen van de financiële gezondheid en groeipotentieel van een bedrijf.

Wat is de intrinsieke waarde?

Intrinsieke waarde is de werkelijke waarde van een bedrijf. Dit is gebaseerd op basis van fundamentele analyse van de financiële overzichten. Het kan worden berekend door het eigen vermogen van het bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen. Intrinsieke waarde geeft aan wat een bedrijf waard zou kunnen zijn als alle activa worden verkocht en alle verplichtingen worden afgelost.

Wat is de koers-winstverhouding?

De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) is de verhouding tussen de aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. Het wordt gebruikt om te bepalen hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor elke euro of dollar winst van een bedrijf. Een hogere K/W-verhouding kan betekenen dat een aandeel overgewaardeerd is, terwijl een lagere K/W-verhouding kan wijzen op een ondergewaardeerd aandeel.

Wat is een goede K/W verhouding

Een “goede” koers-winstverhouding (K/W-verhouding) varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de sector van het bedrijf, de groeivooruitzichten, de marktomstandigheden en het risicoprofiel van het bedrijf. Een K/W-verhouding onder de 10 wordt vaak beschouwd als relatief laag en kan worden gezien als aantrekkelijk voor beleggers op zoek naar koopjes of waarde-aandelen. Aan de andere kant kan een K/W-verhouding boven de 20 als hoog worden beschouwd.

Er is niet een specifiek getal waar een aandeel aan moet voldoen. Dit hangt volledig van de sector af en hoe deze markt presenteert ten opzichte van het bedrijf. Vaak is het daarom ook belangrijk om de K/W van de sector/markt te berekenen.

Welke factoren beïnvloeden de K/W-verhouding?

De K/W-verhouding kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de winstgevendheid van het bedrijf, de groeivooruitzichten, marktomstandigheden, rentetarieven, bedrijfsrisico’s en het sentiment van beleggers.


Ontdek de top 10 beste Altcoins in 2024 met potentie voor explosieve groei!
Crypto

Ontdek de top 10 beste Altcoins in 2024 met potentie voor explosieve groei!

De titel “Beste Altcoins 2024” vliegt je om de oren. Artikelen beloven gouden bergen, met obscure munten die de hemel in zullen schieten. Maar wie graaft wat dieper, ontdekt al snel dat de meeste van deze “beste” altcoins niets meer zijn dan hype-gevoelige “shitcoins”. In dit artikel pakken we het anders aan. We kijken niet

Freedom24 Review | Wat biedt deze broker jou?
Brokers

Freedom24 Review | Wat biedt deze broker jou?

Freedom24 een beleggingsbroker met een breed scala aan financiële instrumenten. Een broker die u niet mag missen als het gaat om beleggen. Op deze broker kan je profiteren van verschillende producten. Zoals een spaarrekening met hogere rentes, aandelen kopen tegen de IPO-prijs en toegang heb tot wereldwijde beurzen. Kortom een broker vol verassingen en verschillende

Share.

Ik ben Joost, een 39-jarige man met een passie heeft voor beleggen, investeren en ondernemen (en sporten). Ik wil met Successblog.nl mensen helpen om de stap te maken naar de mooie kansen die in de financiële markten liggen.

Onderwerpen

Contact

©2024 Succesblog. Website door WebDelft.