Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website https://succesblog.nl/

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Succesblog.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Succesblog.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Succesblog.nl garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Succesblog.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als financieel advies of aanbeveling voor een specifieke investering. Hoewel ik mijn best doe om de juistheid van de informatie te waarborgen, kan deze niet gegarandeerd worden en kan de informatie verouderd zijn. Raadpleeg altijd een financieel adviseur voordat u een beslissing neemt over een investering in crypto, investering in aandelen of andere investeringen. Elke investering zijn risicovolle beleggingen en de waarde hiervan kan sterk fluctueren. U kunt uw gehele investering verliezen. Deze website is geen aanbod of verzoek tot het kopen of verkopen van enig financieel product

Financieel advies

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als professioneel financieel advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde financieel adviseur voordat u enige beslissing neemt over uw financiën. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Investeringen

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als advies voor specifieke investeringen. Investeren in cryptogeld, aandelen en andere financiële producten is risicovol en de waarde van deze producten kan fluctueren. Raadpleeg altijd een financieel adviseur voordat u besluit om in een specifiek product te investeren en besef dat u mogelijk uw gehele investering kunt verliezen. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Succesblog.nl staan links naar websites van derden. Succesblog.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Succesblog.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, zelf gemaakte foto’s van producten en logo’s) berusten bij Succesblog.nl. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Succesblog.nl. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Succesblog.nl heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Succesblog.nl.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Succesblog.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Succesblog.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Succesblog.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Succesblog.nl wordt verwezen.

Onderwerpen

Contact

©2024 Succesblog. Website door WebDelft.